Administrace veřejných zakázek

Administrace veřejných zakázek
Více informací

Zadávání a administrace veřejných zakázek

Kurzy Zadávání veřejných zakázek dle zákona a Zadávání zakázek v dotačních programech Vás dokonale připraví na administraci jakékoli veřejné zakázky. Na praktických úkolech se naučíte vše o řízení a organizaci dotačních projektů.

Projekty realizované za pomoci dotací mají svá specifika, jako je dodržení termínů, vypracování monitorovacích zpráv a lhůtou omezené čerpání finančních prostředků. Zúčastněte se našich kurzů a máte vyhráno.

  • Švendova 1282
  • Hradec Králové
  • 500 03
  • mapa

Kontaktní osoby